MIDAN SISTEME ÎN CONSTRUCŢII provides and executes full services of height access and is certified : SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008, SR OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004, respecting all requirements for quality, health, security and environment management for all offered services of projection, sales, rental, installation and dismantling of scaffolding.

ISO 9001 - Certificat 9381 C

În compania MIDAN SISTEME ÎN CONSTRUCŢII a fost implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII pentru activităţile de proiectare, vânzare, închiriere, montaj/demontaj de schele şi structuri metalice provizorii.

ISO 14001 - Certificat 4504 M

În compania MIDAN SISTEME ÎN CONSTRUCŢII a fost implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU pentru activităţile de proiectare, vânzare, închiriere, montaj/demontaj de schele şi structuri metalice provizorii.

OHSAS 18001 - Certificat 3301 SS

În compania noastră a fost implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE pentru activităţile de proiectare, vânzare, închiriere, montaj/demontaj de schele şi structuri metalice provizorii.

Autorizatie termoprotectie cu vopsele termospumante

Autorizatie termoprotectie cu produse de torcretare